• Мисия

  • училище за свободното време на деца и младежи;
  • място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативите на обществото;
  • център за общуване на деца с общи интереси, задоволявайки лични потребности в различни области на знанието.
  Вратите на ЦУТНТ са отворени за всички деца и ученици на възраст от 6 до 19 години, желаещи да развиват своите заложби и умения, да обогатяват своите познания, да откриват нови приятели.
  В Центъра се осъществява специфичен учебно-възпитателен процес, допринасящ за личностното развитие и творческо израстване на всеки участник в избраната област от него – наука, техника, технологии, гражданско образование и екология.
  Обучението се осъществява от учители - професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца. Много от тях вече са изявили своите знания, умения и таланти в общински, национални, международни състезания, конкурси.
  Детето е в центъра на възпитателния и образователния процес. То има право на избор. Може да бъде различно, да бъде личност, да бъде партньор на учителя. То пита и търси отговори, открива истини за света, за собственото си място и възможности.

 • Новини

There is no video clip yet