Администрация

Директор: Цветанка Русева

Адрес: ул. "Трапезица" №1

Тел.: 084 662 716, GSM: 0878 684 381

e-mail:  cutnt_rz@mail.bg

 

 

Колектив

 

Христина Маркова, тел.0899 191 044

Школа „Математика”

 

Милен Митев, тел.0896 876 160

Школа „Биология и химия”

Клубове „Здравословен живот”, „Екология” и „Екотуризъм”

 

Цветалина Терзиева, тел.0895359445

Клубове „Сръчни ръчички”, „Млад прилжник“ и „Природа и фантазия”

 

Ренета Маринова, тел.0898 787 272

Школа „Български език и литература” 

Клуб „Компютърен свят”

 

Иван Джебаров, телефон: 0889002365

Клубове „Репортери” и „Слово”

 

Здравка Михнева, тел.0896 380 144

Школа „Английски език”

Димитринка Катева

Кръжок "Руски език"

 

Младен Димитров, тел. 0898 788 479

Клуб „Авиомоделизъм” 

Даниела Кившанова, тел. 0895776597

Клуб "Млад кулинар"

Мехмедали Мустафа, тел. 0879021689

кариерен консултант

 

Приложно-технически занимания

 

Ваканционни дейности в града и страната

 

 

 

 

 

Академия по безопасност: оказване помощ на пострадал