Регламент за провеждане на фотоконкурс

„Живата природа”

 

Общи положения:

Конкурсът е регионален и се провежда за тринадесета поредна година. Посветен е на Световният ден за защита на околната среда – 5 юни.

Конкурсът се провежда в две направления:

„КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА”   и   „НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ -  ЖИВОТНИТЕ”

Организатор на фотоконкурса – ЦПЛР – ЦУТНТ – Разград

Цели:

      Да се покаже красотата на природата, видяна през фотообектива от младите участници.

      Да се предостави възможност на учениците да изразят своето отношение към фотографията и красотата на природата.

      Да се стимулира творческото мислене и изявата на децата и младите хора.

Условия за участие:

В конкурса  могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разпределени в три възрастови групи:

      I-IV клас

      V-VIII клас

      IX-XII клас

 Изисквания към представените  творби:

      конкурсните творби да са по темата и да са авторски;

      допускат се допълнителни обработки на яркост и контраст на снимката;

      не се допускат обработки като: колажи, снимки съдържащи надписи, графики или дати;

      творбите да не са участвали в други конкурси.

 

МЛАДИ ФОТОГРАФИ,

      всеки от вас ще може да участва с до три снимки във всяко направление;

      фотографиите за участие се приемат на e-mail:  foto_cutnt@abv.bg

      фотографиите да бъдат в дигитален JPG формат, размерът на файловете не трябва да е по-голям 20 MB ;

      творбите да бъдат придружени от следната информация: име на снимката, трите имена на участника, клас, училище и ръководител, точен адрес и телефон.

 

НАГРАДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ЛИЧНО.

С ЧАСТ ОТ УЧАСТВАЛИТЕ СНИМКИ ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНА ИЗЛОЖБА НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА ЦПЛР – ЦУТНТ – РАЗГРАД /Подкрепа Личностно Развитие/!

 

ОЦЕНЯВАНЕ:

       Оценяването ще бъде извършено от компетентна комисия, анонимно.

Критерии за оценяване:

      отговаря ли снимката на темата на конкурса;

      има ли послание /замисъл/ на кадъра;

      има ли художествена стойност – контраст между светлина и сянка, естетически качества, оригиналност на идеята;

      спазен ли е регламентът и техническите изисквания в него;

      журито избира между снимките финалисти, които се селектират за участие в изложбата и класиране на авторите.

 

С изпращането на снимката си:

  •  участникът декларира, че притежава авторските права върху нея и съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на конкурса;
  • съгласява се при използването на неговите фотографии, да бъде упоменато името му като автор.

 

ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 05 ЮНИ – СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ ЛИЧНО В ДОМА НА ПРИРОДОЗАЩИТНИКА КЪМ ЦПЛР – ЦУТНТ – РАЗГРАД НА 05.06.2021г. 10,00 часа.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ -  01.06.2021  ГОДИНА

ЗА СПРАВКА И ИНФОРМАЦИЯ: телефони: GSM:0896876160 Милен Митев

Всички материали за конкурса да бъдат изпращани на адрес:

e-mail:  foto_cutnt@abv.bg

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ!

 

 

 

 

 

Национален ученически журналистически конкурс “Григор Попов“

  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЩИНА РАЗГРАД

ЦПЛР - ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

РЕГЛАМЕНТ

НА IХ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ

КОНКУРС

„ГРИГОР    ПОПОВ” 

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

    Григор Попов - бележи разградски журналист и театър, е роден на 12. 10.1879 г. Баща му - Никола Икономов, е книжовник и просветител, поставил основата на световното образование в Разград, създал първото училище по взаимноучителна методика, първото училище за девическо обучение в Разград, а след това - класното училище. Майка му - Станка Николица Спасо-Еленина, е учителка, преводачка, радетелка за еманципация на жената, първата българка, отпечатала стихотворение.

   Участва в македонското революционно движение с Гоце Делчев и Пейо Яворов.

   Участник е в Балканската и Първата световна войни.

   На 16-годишна възраст влезе в любимата театрална трупа, влезе в пътуващите театри, създадена от „Театрална дружина” към читалище „Развитие”.

   Развива активна журналистическа дейност. Редактор е на в. „Разградско слово” / 1922 - 1944 /.

   През 1942 г. Разград устройство на голямо почистване на 30-годишната журналистическа и обществена дейност на Григор Попов. Това е единственият случай градът за тачи по такъв начин разградски журналист.

Починал на 28.03.1945 г.

 ОСНОВНА ТЕМА: СВЕТЪТ ПОД ЛУПА / теми по избор /

ЦЕЛИ:

   Популяризиране на личността на Григор Попов, чието име носи конкурс. Провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция.

   Повишаване на интересите на учениците към творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност.

   Популяризиране на добри новини, възпитаване в социална и гражданска ангажираност, отстояване на позиция, универсални човешки ценности: доброта, човечност, милосърдие, съпричастност. 

ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ

Раздел „Публицистични материали за вестник” Интервю

Публицистична статистика, репортаж, очерк, коментар, спортен коментар и др.

  • В подраздел „Интервю” се допуска и индивидуално, и колективно участие.

o Участие в други подразделения / публицистична статистика, репортаж, очерк, коментар, спортен коментар и др. / е индивидуално. o Изискването към творчеството в раздела е добавено до 3 страни , написано на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

  • Учениците имат право да участват с 1 творба в жанра, но не повече от 3 творби в раздела.

ПОД ВСЯКА ТВОРБА ВЪВ ФАЙЛА ДА СЕ НАПИШАТ: ТРИТЕ ИМЕНА

НА УЧАСТНИКА, НАСЕЛЕНО МЯСТО, УЧИЛИЩЕ ИЛИ ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ЗВЕНО, КЛАС, ТЕЛЕФОН; Е-MAIL; ИМЕ, ФАМИЛИЯ, ТЕЛЕФОН И ИМЕЙЛ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ.

СНИМКИ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ. ОЦЕНЯВА СЕ САМО ТЕКСТ.

o Публицистични материали, които се изпращат на електронната поща на конкурса : gr.popov@abv.bg .

Раздел „Ученически вестници“

Вестници на хартиен носител. 

Електронни вестници - участват екипи, които не издават вестници на хартиен носител.

Участието е само колективно. 

o Екипите участват с два броя вестници от учебната 2019/2020 година.

o НА ОТДЕЛЕН ЛИСТ ЗА ВЕСТНИЦИТЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, А ЗА ЕЛ. ВЕСТНИЦИ - НА ОТДЕЛЕН ФАЙЛ, ДА СЕ НАПИШАТ: УЧИЛИЩЕ ИЛИ ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ЗВЕНО, КЛУБ / КРЪЖОК /, НАСЕЛЕНО МЯСТО, ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИЦИТЕЙ

o Вестниците на хартиен носител да се изпратят на адрес: гр. Разград, 7200; ул. „Трапезица” 1; ЦПЛР-ЦУТНТ; За национална ученически журналистически конкурс „Григор Попов”.

o Електронните вестници да се изпратят на електронната поща на конкурса : gr.popov@abv.bg

Раздел „Радиожурналистика“ Радиопредаване Интервю, репортаж 

  • Участието с радиопредаване е колективно с времето до 15 минути. 

o Участието с интервю и репортаж е индивидуално с времетраене до 5 минути.

 o Индивидуални участници и колективирайте правото да участват с не повече от 2 творби в жанра.

 НА ОТДЕЛЕН ФАЙЛ ДА СЕ НАПИШАТ: УЧИЛИЩЕ / ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ЗВЕНО /, КЛУБ / ШКОЛА, КРЪЖОК /, НАСЕЛЕНО МЯСТО, ТРИТЕ ИМЕНА НА, УЧАСТИ МАЙЛ, ЕАЙЛ

 o     Радиоматериалите да се изпращат на електронната поща на конкурса : gr.popov@abv.bg .

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  •  Умение на участниците да открият новината и да се отразят в медийното пространство.
  •  Умение за селекция на събитията при създаване на журналистически текстове.
  • Умение за използване на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр.
  • Единство между композиционно оформление и съдържание на творбата, специално със специфична избрана жанр.

    В конкурса може да се включат ученици от II до XII клас в три възрастови групи: II-ІV клас, V – VIII клас и IX - XII клас, които ще бъдат класирани на І, ІІ и ІІІ място от компетентно жури.

   Към всяка творба да се включат посочени следните данни: име на ученик, образователна институция, клас, телефон, електронна поща; ръководител /име и телефон за контакт /.

    При изпращане да бъде посочен адрес, който се очаква да награди. Класираните участници получават следните награди: 

- Индивидуална - грамота и медал от първо до трето място;

- Колективна - грамота и кристална призма с лика на Григор Попов;

- Специална награда на РУО - Разград: грамота и книга за колектив

 - Специална награда за Община Разград: грамота и плакет с лика на Григор Попов за колектив и за индивидуален участник.

 СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: до 11.05.2021 г.

    Церемонията по награждаване ще се състои в края на учебната година на 11 юни 2021 г.

 Телефони за контакт: 0878 684 381, 084/662 716

              

Add headline

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.