Клубове в ЦПЛР-ЦУТНТ - гр.Разград

1. Екология

2. Екотуризъм

3. Здравословен живот

4. Компютърен свят

6. Конструиране и моделиране

7. Сръчни ръчички

8. Природа и фантазия

9. Авиомоделизъм

10. Слово

11. Репортери

12. Микрофон

13. Млад приложник

14. Млад кулинар

 

Екология

Клубът е създаден през 1998 г. от 15 ученици, любители на природата и читатели на природо-съобразителния начин на живот с ръководител старши учител Руми Ангелова. Всяка година съставът се обновява и допълва от нови ентусиасти от различни възрастови групи и от различни училища на територията на града. Основната задача на ръководителя на клуба е да се формира екологично мислене в учениците, да се популяризира сред тези съвременни екологични постижения и да се формира в тях, адекватно отношение към околната среда. Клубът се предлага с аквариум, терапия и богата база за преглед на материали и препарати.

В клуба се организира и провежда дейности, посветени на:

- Световния ден на водата 22 март;

- Международния ден на Земята деня 22 април;

- Световния ден на околната среда и зелена седмица- 1 - 5 юни.

Учениците изработват брошури, засаждат дръвчета и храсти, участват във фотоконкурси и екопроекти.

Ръководител през учебната 2020/21 година е Милен  Митев.

 

 

Здравословен живот

   Клубът е създаден през 2009 година.

   Подпомагане с овладяване на различни упражнения за подобряване и профилактика на органи на дихателна система, опорно-двигателна, храносмилателна и отделна система.

По време на заетостта на децата им се дава възможност да се развият творчески си потенциал,

да разгледате участниците в и да наблюдавате единствения интересен процес.

В клуба се включват ученици, които желаят да изразят своята индивидуалност.

   Клубът е участвал и печелил награди в конкурси и състезания, влезли в дискусии по въпроси за здравословно хранене.

Ръководител: Милен  Митев

 

Компютърен свят

   В клубовете участват деца от І до XIІ клас, които получават компютърна грамотност и възможност да се развиват. Да получите умения за работа с персонализиран компютър и периферни устройства. Създайте умения за създаване на умения за рисуване с MS Paint, за представяне с Microsoft Power Point, които могат да участват в конкурси. Възможност за придобиване на умения е и мултимедийното игрово начало с лого на Comenius. Занятията има интересен характер и включване в образователни и обучаващи игри, които развиват внимание, наблюдение, обзорно-образно мислене.В компютърния кабинет на децата може да бъде безопасно и контролирано за сърфиране в глобалната мрежа Интернет.

Млад приложник, Сръчни ръчички, Природа и фантазия

   Клуб "Млад приложник" започва дейността си през 2009 г. под ръководството на старши учител Георги Иванов.

   Обучават се ученици от ІІ до VІІІ клас, които потвърждават придобиването в училище умения и проява на творческите си виждания по различни теми. Изработват пана, колажи, картички, украшения, макети от природни материали, хартия, плат, дървесина и др.

   Участвайте в конкурси, обявени както в националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН, така и от организации и институции на общинско и регионално ниво.

   Часовете се провеждат два пъти седмично в свободното време на учениците.

Клуб „Сръчни ръчички” - в  групите се обучават деца в предучилищна възраст. Децата усвоява първоначално знание за видовете материали, както и първоначално умение за изработка на художествени предмети.

Ръководител на групите е г-жа Цветалина Терзиева.

Телефон за връзка: 0895359445

Имейл : CvetiTerzieva@gmail.com

Репортери и Слово

Клуб „Репортери” с ръководител ст.учител Веселина Йотова започва своята дейност през 2009 г. и обхваща сборни групи от всички училища и групи в ОУ „Ив. С. Тургенев ”и СОУ„ Христо Ботев ”.

Основни дейности: изготвяне на публицистични материали за ученически вестник „Потомци” и за местна преса. Ежеседмично излъчване на рубриката „Младите” в радио Разград. Репортажи, интервюта с изявени връстници и личности на града, с ветерани от войната, отразяване на инициативи, празници, събития.

Допълнителни дейности: доброволни инициативи за подкрепа на деца в неравностойно положение при Дом за медико-социални грижи за деца и ЦРСИ ”Емилиян”; организиране на дискусии и младежки срещи;инициатива под надслов „Размисли за състрадание, любов и всичко добро”.

През 2010 г. клубът участва на Балкански семинар в Румъния, откъдето е инспирирана идеята за форум театъра.Пиесите са представени през следващите години: при стартиране на Маждународната година на младежта, в Деня в Разград с участието на актьора Владислав Карамфилов - Въргала, в к.к. Боровец - по време на творческата ваканция.

Колективни награди : първа награда в национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” за ученически вестник за цялостна дейност във вестник „Потомци”; специални награди за интервю с ветеран от войната Екатерина Григоровна и за радиопредавания под рубриката „Младите” в общинско радио „Разград”.

 

За дейността на господата Веселина Йотова е удостоена с приза учител на годината за 2010 година. Наградена от Национален дворец за деца в IV национален конкурс за учители, работещи с деца в сферата на извънкласна и извънучилищна дейност и от Национално движение „Русофили”.

Клуб „Слово“

Основната цел е създаване на текст за лично творчество - разказ, стихотворение, есе. Защото също така казва Сенека „Човек може да установи възможностите си само когато се опита да ги приложи“. Р аботи СЕ за формиране на английски английски Умения за лично творчество и разширяване на английски английски творческите способности чрез за за работа за за върху езиковата култура, създаване и разширяване на интереси към литературата, формиране и разширяване на съответните компетенции, създаване на текстове в различни литературни жанрове, развитие чрез литературни игри, творчески задачи. И допълвам се литературна четения и анализ на образци на нашата и чужда литература. С ъвместни дейности с библиотеката.

РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Джебаров

 

 

Микрофон

„Заговори, за да те видят” - Сократ 
 
   През учебната 2019/2020 г. ще бъде поставено началото на този проект, който сбъдва мечтата на подрастващите, за да се изрази убедително и въздействащо и по този начин се създават крачки до първата победа, изграждане и надграждане на ценни качества. Защото няма нищо по-ценно от това да умееш да изразиш себе си и мнението си, както и да отстояваш своята позиция.
   Обучението в публичната реч е инвестиция в бъдещето! Неслучайно харизматичните личности са успешни! Ключът към създаването на собствена харизматична аура се крие в управлението на нашите личностни позитиви - въвеждане, наблюдение, креативност и начин на изразяване!
   Средните цели на обучението в публичната реч стоят гражданското възпитание, изграждането на умения, свържете се с откриването на изказванията преди публикацията, подготовката за работа по сценарий и в студиото пред микрофон и не на последното място - овладяване на духа на харизмата.
   Колкото и да не управляваме нови социални мрежи, винаги се стига до начина на изразяване и тогава, ако не сте подготвен - олекваш. В директната комуникация е много важно да се получи това умение. Може да сте стабилизирали свидетели като личности, които заемат важни публикации, не могат да подредят мислите и да ги изпитат по-лесно от публичната реч. Така е и в нормалната ни комуникация.
 
Ръководител: Валентина Колева

"Млад кулинар"

Целта на кръжока „Млад кулинар“ е, за да покажете важността на кулинарното изкуство, колко интересно и креативно занимание е това и как не помага да бъдем здрави и щастливи. В кръжока се формират основни техники и умения за обработка на хранителни продукти и приготвяне на различни ястия (салати, предястия, основни ястия, десерти), както и тяхното сервиране и декорация.Освен че ще използвате тънкости при приготвяне на различни кулинарни изделия, учениците ще научат повече за здравословно и пълноценно хранене и ще прекарват свободно време по полезен и забавен начин. Кръжока се провежда в красива учебна кухня, с богат огледан материал и учебно-технически средства.

Ръководител: Даниела Кившанова

"Здраве"

Клубът е създаден през учебната 2016-2017 г. с ученици от училищата в град Разград. Основната цел в дейността на клуба е постигане на по-добра здравна информираност на учениците с цел подобряване на физическото и психическото здраве.

Клубът реализира  разнообразни дейности , включително проучване на здравни нужди на ученици и тяхното ниво на информираност, организиране на семинари по здравни теми, участие във форуми, консултирайте се със здравето на учениците.

   Ръководител: Милен  Митев

 

 

Авиомоделизъм

 

   Ръководител на клуб „Авиомоделизъм” е инж. Младен Димитров. Клубът започва да работи през 2005 г. с ученици от V до VІІІ клас и продължава до днес, като се включват и деца от началните класове. По време на обучението на учениците се запознава с авиомоделизма, техническото му развитие, класификация, развитие на умения за моделиране и конструиране, демонстрации с безмоторен самолет. Изработете малки модели на самолети от различни материали - в съответствие с нивото на подготовката. Клубът разработва проекти за участие в национални изложби по стендови модели и в състезания за свободно летящи модели.

   През годините интересът на учениците за обучение се увеличава както в учебно време, така и през ваканциите.

 

Мартин Вълчинов-космически изследовател