Школи в ЦУТНТ - гр.Разград

1. Математика

2. Биология и химия

3. Български език и литература

4. Английски език

5. Руски език

 

 

Математика

Школата по математика е създадена през 1990 година.

От 2010 година неин ръководител е г-жа Христина Маркова-Петкова. Действието на училището е насочено към обогатяване и допълване на знанията на учениците в две постоянни групи: от V до VІІІ клас и от ІХ до ХІІ клас, съобразно индивидуалните и възрастовите възможности.

Разнообразни форми на работа с ученици им позволяват да решават обобщени и нешаблонни задачи; да се прилага в единството на двата подхода - анализ и синтез; да се прояви воля и стремеж към ясни, кратки и рационални решения.

Разработването на мисленето и изграждането на математическа култура, като компонент на общата култура на учениците, както и възпитаването на интересен интерес към математиката и нейното изучаване, могат да бъдат включени в училище. Това води до много добро представяне на матури, олимпиади, кандидатстудентски изпити и други математически състезания.

Тел. за контакт: 0899 191 044

Биология

за ученици от 9-12 клас

с ръководител Милен Митев

Подготовката включва:

  • Актуализиране на знанията по биология и подготовка за ДЗИ по биология и здравно образование
  • Консултации по учебния материал
  • Теоретични занимания по всяка тема
  • Практическо решаване на тестовете към темата

Тел. за контакт: 0878 684 81

Английски език

В училището се провежда обучение по английски език за ученици от 8 до 12-годишна възраст. Обучението се провежда в малки групи - в съответствие с равнището на подготовката. Часовете са съобразени със свободно време на учениците.
           Ръководител на школата е госпожа Здравка Михнева.

Тел. за контакти: 0878 684 381

Български език и литература

Школа „Български език и литература” с ръководител старши учител Ренета Маринова

            Действието върху училището е насочено към специализирана помощ по български език и литература за ученици от 4 до 12 клас. Заниманията обогатяват знанията и допълват учебното съдържание от 4 до 12 клас. Формата на работа дава специална подготовка за работа върху съчинение-разсъждение, литературноинтерпретативно съчинение, анализ на произвеждане, есе, резюме, видове преразказ, тестови задачи. Изучават се литературни жанрове, правила и правописи, които са задължени за всеки грамотен човек. Набляга се на работа с тест като съвременна форма за оценка на знанията.

Подготовка за матури и кандидат-студентски изпити без оценки, изпитвания, контролни .

 

Имейл: rena_mar@mail.bg

Телефон за връзка: 0898787272
гр. Разград, ул. "Трапезица", № 1