Откриване ЕКОЛЯТО 2020. Здравна беседа.

ЛЕТНИ ДНИ ИЗПЪЛНЕНИ С ПРИЯТНИ ЗАНИМАНИЯ И НОВИ ПРИЯТЕЛСТВА

   Откриване на инициативата "Еколято 2020" /23-та поредна година/ с ваканционни групи при ЦПЛР-ЦУТНТ  пред Общински културен център.

   Заместник-кметът на Община Разград приветства участниците и организаторите на инициативата.

   Пожела на младите хора да участват с вдъхновение в дейностите по обогатяване на екологичното им образование. Да имат весело и ползотворно лято.

   На откриването присъстваха и представители на партньорите на ЦУТНТ в реализация на инициативата- РЗИ-Разград, отдел "Екология" в Община Разград, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Общински съвет по наркотични вещества.

   В "Еколято 2020" участват около 120 деца от 4 до 8 клас. Те са разпределени в 4 смени с продължителност по 2 седмици.

   Програмата е съобразена с изискванията на РЗИ-Разград заради извънредната епидемична обстановка.

   Първата беседа с децата се проведе преди церемонията по откриването. Специалисти от РЗИ обясниха на децата правилата по време на извънредна епидемична обстановка.

   Всяка смяна завършва с Детска академия по безопасност, организирана от ОДМВР-Разград. Партньори са Български червен кръст и Център за ученическо техническо и научно творчество.

   Инициативата "Еколято" се финансира от община Разград.

 

 

Екологични дейности на открито

   Децата от Еколято продължават да творят красоти под ръководството на г-жа П. Маркова и г-н Милен Митев. Имат много идеи, които ще реализират.

Дейности с Превантивно-информационен център по наркотични вещества

Занятие с децата от ЕКОлято 2020 г.

   Тема "Електоронен свят" или "Приказката за магическите кристали". Говорихме за ползите и вредите на "Електронния свят" и зависимостта към него.

   Темата е заложена в Националната програма за превенция на психоактивни вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас.

Дейности с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни- Разград

Обучение на тема: "Моето безопасно лято".

Посещение на Русенски университет "Ангел Кънчев"-филиал-Разград с образователна цел

Участниците в Еколято приготвят домашна здравословна и вкусна лимонада под ръководството и с указанията на проф. д.н. Станка Дамянова

   Незабравими емоции у децата остават след посещението на Русенски университет "Ангел Кънчев"-Филиал-Разград. Преподавателите организираха весели и занимателни химични експерименти. В някои от тях учениците по желание имаха възможност да участват самостоятелно под ръководството на гл.ас.д-р Илияна Николова. С помощта и указанията на проф. д.н. Станка Дамянова младите хора приготвиха здравословна напитка-домашна лимонада, с която почерпиха присъстващите. Гостоприемните домакини бяха приготвили и вкусни лакомства за гостите. Посещението в Русенския университет завърши с почерпка. Децата имаха възможност да разгледат занимателни и познавателни книжки за Европейския съюз. Всяко дете си тръгна с много положителни емоции, подарени книжки и благодарност към домакините за чудесния и изпълнен с много емоции ден.

Среща с кариерния консултант

Занимания "Млад кулинар"

Днес участниците в Еколято реализираха идеи за здравословното хранене под ръководството на г-жа Д. Кившанова.

Срещи с Областен информационен център-Разград

   Участниците в екологичната инициатива „Еколято 2020” се срещаха с екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград. Домакин на срещата бе Центъра за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в областния град.

   Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

   Експертите от ОИЦ – Разград запознаха младите еколози с дейността и услугите на мрежата от Областни информационни центрове в България и представиха успешно приключили европроекти в Лудогорието.

   Във втората част на програмата се проведе викторина на тема „Да опознаем Европейския съюз”. Младите хора оживено се включиха в нея, а тези, които отговориха бързо и правилно на въпросите получиха награди.

 

 

Посещение на обект с екологично значение - ДЛС "Воден-Ири Хисар

Детска академия по безопасност

   Инициативата, превърнала се в традиция през годините, събра под дърветата в Градския парк децата от втора смяна на „Еколято”.

   Разделени в две групи, заради спазването на необходимата дистанция и разпоредените противоепидемични мерки, малчуганите усвояваха знания как да реагират при критични ситуации и природни бедствия, на кого да се обадят при нужда, какви са правата и задълженията им, произтичащи от действащото в момента законодателство в страната.    Инспекторите „Детска педагогическа стая” от РУ-Разград и психологът на ОД на МВР бяха подготвили различни ролеви и забавни игри. Преди това обаче участниците отговаряха на въпроси от викторина. За всеки верен отговор получаваха бонус – изненада.
В секцията на БЧК млади доброволци обясняваха правилата за оказване на първа помощ в различни ситуации, като децата сами участваха в демонстрациите.
Полицейската академия е финалът на всяка смяна от лятната работа на децата. След откриването на инициативата на 17 юли, днес втората смяна деца преминаха през Академията. Работата с третата смяна подрастващи е насрочена за 14 август, а четвъртата – за 28 август. Партньори на ОД на МВР-Разград в осъществяването на инициативата са Български червен кръст и Центърът за ученическо, техническо и научно творчество.
Детската полицейска академия се провежда вече 20 години. Подаръците за децата /тефтерчета със съвети за безопасност и химикали/ станаха факт благодарение на спонсорите „Амилум България“ и „Балканфарма-Разград“.