Ден на Разград

Jan. 27, 2021

X ученически фотоконкурс „Разград-уловени мигове“, „Лицата на Разград“

Десетото издание на фотоконкурса "Разград - уловени мигове" се проведе без церемония по награждаване на участниците. Конкурсът започва под името "Разград - някога и днес" и включва фотоколажи с цел да провокира проучвателската и краеведческата дейност на участниците. През годините името на конкурса се променя в зависимост от целите и търсенията на младите фотографи. Онова, което обединява всички издания, е желанието за изява, споделяне на личните гледни точки на авторите и стремежът на ръководителите им да предадат любовта към родния край и уважението към хората на Разград. Общият брой участници до днес е 438, а представените фотографии - 1505.

Поради усложнената емидемиологична обстановка и невъзможността за среща с участниците в изложбата, общинското ръководство връчи поздравителен адрес към тях и техните ръководители. Грамотите и наградите ще бъдат връчени от организаторите на конкурса по график след уточняване с тях.