Регионален екологичен форум

посветен на международния ден на Земята - 22 април

на тема

"Да помогнем на Земята сега, за да ѝ се радват бъдещите поколения"

https://drive.google.com/drive/folders/1K8Nr4wGeHQvRg6MtnqUYmDj39zKDs6FZ?usp=sharing

Презентации на участниците в линка.

22 април - Международен ден на Земята